Bæredygtighed er en naturlig del af vores arbejde med investeringer

Bæredygtige investeringer handler om at lave fornuftige investeringer. Det betyder, at vi både analyserer selskabernes regnskaber og evne til at tjene penge, ligesom vi analyserer investeringerne efter de såkaldte ESG-faktorer, som på dansk står for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Det giver os større indsigt i de selskaber og lande, vi investerer i.

Vores arbejde med ESG

Vores fonde har forskellige investeringsstrategier og investerer i forskellige selskaber, lande og sektorer. Fondene påvirkes således forskelligt af ESG-aspekter. Derfor skræddersyer vi den måde, som vi integrerer ESG på til den enkelte fond for at skabe mest muligt værdi til vores kunder. Det betyder, at fondenes porteføljerådgivere analyserer og vurderer ESG og finansielle forhold, så det understøtter fondens specifikke investeringsstrategi og aktivklasse.


ESG bruges til at træffe bedre investeringsbeslutninger

Når vores porteføljerådgivere systematisk inddrager ESG-data sammen med traditionelle finansielle aspekter, får de større viden om kvaliteten af investeringerne og de selskaber, de investerer i. Det hjælper dem til at få et indblik i selskabernes forretningsmodeller, strategier eller håndtering af væsentlige ESG-forhold, der kan påvirke investeringernes langsigtede afkastmuligheder. Kort sagt hjælper det porteføljerådgiverne til at håndtere investeringernes risici og udnytte potentielle investeringsmuligheder.
 

Identificering af væsentlige ESG-forhold

Værktøjet mDASH spiller en central rolle i vores analysearbejde af ESG-forhold i forhold til at analysere, vurdere og identificere de ESG-aspekter, der i væsentlig grad kan påvirke selskabers værdiudvikling. Samtidig viser værktøjet de ESG-aspekter, der er væsentlige for at udvikle selskabernes forretning. Med analyseværktøjet har porteføljerådgiverne et præcist overblik over, hvilke ESG-relaterede risici og muligheder selskaber har, og hvordan selskaberne håndterer dem. 

ESG-specialister

Vores interne afdeling af ESG-specialister og analytikere supporterer vores investeringsteams. Det specialiseret ESG-team hjælper porteføljerådgiverne til at få et dybere indblik i de væsentlige ESG-faktorer, når investeringer udvælges.

Uddannelsesforløb

Porteføljerådgiverne gennemgår løbende uddannelses- og træningsforløb. Det skal sikre, at de har den nyeste viden inden for ESG, så de kan videreudvikle og forbedre deres integrering af ESG i investeringsanalyserne- og beslutningerne.

Screening

Vi bruger screening til at identificere ESG-risici på tværs af vores investeringsunivers. Screening bruges også til at implementere specifikke krav og ønsker fra kunder og til at implementere Danske Invests generelle investeringsrestriktioner.