Bæredygtighed er en naturlig del af vores arbejde med investeringer

Bæredygtige investeringer handler om at lave fornuftige langsigtede investeringer. Det betyder, at vi både analyserer selskabernes regnskaber og evne til at tjene penge, ligesom vi analyserer investeringerne efter de såkaldte ESG-faktorer, som på dansk står for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Det giver os større indsigt i de selskaber og lande, vi investerer i og bedre mulighed for at vurdere om en investering er attraktiv.

Vores arbejde med ESG

Vores fonde har forskellige investeringsstrategier og investerer i forskellige selskaber, lande og sektorer. Fondene påvirkes således forskelligt af de bæredygtige aspekter. Derfor tilpasser vi den måde, som vi integrerer bæredygtighed på til den enkelte fond for at skabe mest værdi til vores investorer.Bæredygtighed bruges til at træffe bedre investeringsbeslutninger


 

Analyser af bæredygtige forhold

Vi har i samarbejde med Danske Bank udviklet et særligt ESG-analyseværktøj til at vurdere bæredygtighed i vores analysearbejde. Vores ESG-analyseværktøj spiller en central rolle til at analysere, vurdere og identificere de aspekter, der i væsentlig grad kan påvirke selskabers værdiudvikling.

ESG-specialister

Vores interne afdeling af ESG-specialister og -analytikere supporterer vores investeringsteams. Det specialiserede ESG-team hjælper bl.a. porteføljerådgiverne til at få adgang til relevant ESGdata og-værktøj samt dybere viden om væsentlige ESG-faktorer.

Uddannelsesforløb

Vores porteføljerådgivere gennemgår løbende uddannelses- og træningsforløb indenfor bæredygtighed. Det skal sikre, at de har den nyeste viden inden for ESG, så de kan videreudvikle og forbedre deres integrering af ESG i investeringsanalyserne og -beslutningerne.

Screening

Vi bruger screening til at identificere ESG-risici og -muligheder på tværs af vores investeringsunivers. Screening bruges også til at implementere specifikke krav og ønsker fra investorer som pensionsselskaber og andre større institutionelle investorer og til at implementere Danske Invests generelle investeringsrestriktioner.