Fokus på aktivt ejerskab

I Danske Invest ser vi ikke, at der er en modsætning i at træffe de bedst mulige investeringsvalg og ønsket om at tage ansvar. Derfor arbejder vi aktivt med vores investeringer for at forstå og påvirke dem. Det sker gennem dialog med selskaberne, afstemning på generalforsamlinger og samarbejde med andre investorer.

Dialog med selskaber

Når vores porteføljerådgivere går i dialog med de selskaber, vi er investerede i får de en større forståelse af deres forretningsmodeller, strategier og arbejde med bæredygtighed. Samtidigt kan porteføljerådgiverne påvirke og bidrage til, at selskaberne i endnu højere grad integrerer bæredygtighed i forretningsmodellen og dermed understøtte deres langsigtede udvikling.

Læs rapporten for aktivt ejerskab 2019
Læs seneste redegørelse vedrørende anbefalingerne for aktivt ejerskab

Afstemning på generalforsamlinger

På generalforsamlingerne bruger vi vores stemmeret til at påvirke de selskaber, vi er investeret i. Her giver vi vores meninger til kende og stemmer for og imod forslag, så selskaberne kan skabe langsigtet værdi og udvikle og styrke deres arbejde med bæredygtighed.

Se hvordan vi har stemt på generalforsamlinger her. 

Frasalg er sidste udvej

Hvis der opstår bæredygtige dilemmaer, mener vi som udgangspunkt, at det er mere konstruktivt at gå i dialog med selskaberne m.fl., vi er investerede i, end at sælge vores investering og vende ryggen til. Vurderer vi dog, at der ikke sker den forventede forbedring over tid eller dukker, der en særlig situation op, vi ikke kan se bort fra, og ser vi ikke andre muligheder for at lægge pres på selskabet, kan det føre til frasalg af investeringen.

Samarbejde med andre investorer og organisationer

Som en del af vores aktive ejerskab samarbejder vi med andre investorer og relevante interessenter for at påvirke selskaber og stater til at bidrage til en bæredygtig udvikling. Derudover er vi også medlem af forskellige investororganisationer for at fremme større transparens og bæredygtighedsstandarder på de finansielle markeder.

Oplistning af samarbejdspartnere/organisationer:

www.iigcc.org

www.parispledgeforaction.org

www.cdp.net

www.fsb-tcfd.org

http://www.climateaction100.org