Fokus på aktivt ejerskab

Som investorer kan vi gøre en reel forskel og påvirke selskaber i en bæredygtig retning. I Danske Invest ser vi ikke, at der er en modsætning i at træffe de bedst mulige investeringsvalg og samtidig ønske at tage ansvar. Derfor arbejder vi aktivt med vores investeringer. Vi går i dialog, samarbejder og stemmer på generalforsamlinger for at påvirke selskaber, vi er investeret i, i en bæredygtig retning.

Dialog med selskaber

Når porteføljerådgiverne går i dialog med de selskaber, vi investerer i, får vi samtidig en større forståelse og viden, om de selskaber vi investerer i. Vi kan få indsigt i og diskutere de væsentlige ESG-forhold og finansielle aspekter, der kan påvirke selskabernes langsigtede udvikling. I dialogen kan vi få en større forståelse af selskabernes forretningsmodeller, strategier og arbejde med at reducere risici og udnytte forretningsmuligheder. Samtidigt kan vi påvirke og bidrage til, at selskaberne integrerer bæredygtighed i deres forretning og understøtte deres positive og langsigtede vækst og udvikling.

Læs rapporten for aktivt ejerskab 2019

Afstemning på generalforsamlinger

På generalforsamlingerne bruger vi vores stemmeret til at påvirke de selskaber, vi er investeret i. Her giver vi vores meninger til kende og stemmer for og imod forslag, så selskaberne kan skabe langsigtet værdi og udvikle og styrke deres arbejde med ESG-forhold.

Se hvordan vi har stemt på generalforsamlinger her. 

Eksklusion er sidste udvej

Hvis der opstår ESG-relaterede dilemmaer og udfordringer, mener vi, at det er mere bæredygtigt at gå i dialog med selskaberne og adressere ESG-forholdene end at sælge vores ejerandele og vende ryggen til. Det kan tage tid, før selskaber forbedrer sig – og vi understøtter dem på den lange bane igennem aktiv dialog. Vurderer vi, at selskabet ikke forbedrer sig tilstrækkeligt over tid, og ser vi ikke andre muligheder for at lægge pres på selskabet, kan det føre til frasalg af investeringen eller indføring af investeringsrestriktioner på specifikke selskaber.

Samarbejde med andre investorer og organisationer

Som en del af vores aktive ejerskab samarbejder vi med andre investorer og relevante interessenter for at påvirke selskaber og bidrage til en bæredygtig udvikling. Det kan være i tilfælde, hvor en samlet holdning til bestemte emner kan skabe størst positiv forandring, eller hvis vi mener, at vi kan få større indflydelse over for et selskab ved at gå sammen med andre investorer. Derudover er vi også medlem af forskellige investororganisationer for at fremme større transparens og bæredygtighedsstandarder på de finansielle markeder.