Vi mener, at bæredygtige investeringer er fornuftige investeringer

Bæredygtighed spiller en vigtig rolle, når du investerer med Danske Invest. Vi mener nemlig, at arbejdet med miljømæssige og sociale forhold samt forhold omkring god selskabsledelse i vores fonde, hjælper os med at tage bedre investeringsbeslutninger og samtidigt giver det os mulighed for at påvirke selskaber og samfundet i en positiv retning.

"Bæredygtige faktorer indgår som en naturlig del af vores arbejde med investeringer på linje med de finansielle aspekter"


Selskaberne påvirkes aktivt

Når vi går i dialog med selskaberne, kan vi bidrage til forbedring fremfor at frasælge selskaberne og vende ryggen til udfordringerne.

Bæredygtighed i investeringsprocessen

Når vi inddrager miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse, også kaldet ESG, kan vi træffe mere velfunderede beslutninger.

Investeringer fravælges

I alle fonde gælder det, at vi ikke investerer i selskaber, hvor en større del af omsætningen stammer fra kul, tjæresand, tobak eller kontroversielle våben.


Få et dybere indblik i, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i vores fonde


Danske Invests politik for bæredygtige investeringer gælder for alle dine fonde

Læs mere


Mærkning af fondenes bæredygtige hovedfokus

Integrated

Fonde, der arbejder aktivt og systematisk med bæredygtighed som en grundlæggende del af investeringsprocessen.

Restricted

Fonde, der fravælger investeringer på baggrund af specifikke kriterier, som eksempelvis alkohol og gambling.

Thematic

Fonde, der investerer og arbejder målrettet efter bæredygtige temaer, som eksempelvis klima eller FN’s verdensmål.


Bæredygtighedsdokumenter

I hver enkelt fond fra Danske Invest, kan du få indsigt i fondenes samlede CO2-udledning, risikovurdering i forhold til ESG og detaljer omkring fondenes restriktioner. Fondenes bæredygtighedsdokumenter, finder du under "Fondfakta" på fondenes websider.

Læs mere