ESG-fonde

Alle investeringsmuligheder hos Danske Invest er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det betyder blandt andet, at alle fonde tager hensyn til bæredygtighedsrisici og investerer ikke i selskaber, der bygger deres forretning på kul, tjæresand, tobak eller kontroversielle våben. Læs mere om restriktionerne.
 

ESG-fonde

Fonde, der fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis, kalder vi for ESG-fonde. Fondene fremmer ESG-forhold ved eksempelvis at investere i selskaber, der har fokus på klima- og medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption. De kan også arbejde aktivt for at påvirke selskaber til at blive mere bæredygtige eller afholde sig fra at investere i selskaber med stor, skadelig klimapåvirkning.
 
ESG-fonde opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Læs mere om vores ESG fonde


Hvordan kan fonde fremme ESG-forhold?


Gennem udvælgelse af investeringer

Fonde kan fremme forskellige ESG-forhold, når de udvælger investeringer. Det kan være ved at:

 • Investere i selskaber med lav CO2-udledning eller selskaber, som er i gang med at nedbringe deres CO2-belastning
 • Investere i selskaber med en høj grad af kønsdiversitet i bestyrelsen
 • Investere i selskaber med produkter, der sikrer biodiversitet, rent drikkevand eller genanvendelse af materialer  
 • Investere i lande med en høj rating inden for ESG-aspekter
 • Investere i selskaber med gode medarbejderforhold

Ved at påvirke selskaber

Fonde kan have fokus på at påvirke og forbedre selskabers adfærd og derigennem yderligere fremme ESG-forhold. Det kan fonden gøre ved at gå i direkte dialog med selskabsledelsen, stemme på selskabernes generalforsamlinger eller ved at samarbejde med andre investorer. Fonde kan eksempelvis have fokus på at forbedre landes og selskabers arbejde med at:
 • Bekæmpe korruption og bestikkelse
 • Minimere klimabelastningen og negative effekter på miljøforhold
 • At leve op til principperne i FN’s Global Compact og respektere menneske- og arbejdstagerrettigheder
 • Skabe en mere hensigtsmæssig aflønningsstruktur for direktører
 • Skabe en større kønsdiversitet i ledelsen


Gennem fravalg af investeringer

Fonde kan fravælge investeringer, der ikke fremmer eller klarer sig godt inden for ESG-forhold. Eksempelvis kan fonde fravælge at investere i:
 • Selskaber med en høj CO2-udledningen inden for deres sektor
 • Selskaber med aktiviteter inden for fossile energier
 • Lande eller selskaber, der har udfordringer inden for menneskerettighedsspørgsmål
 • Selskaber med en skadelig påvirkning på biodiversiteten
 • Selskaber, der medvirker til vandforurening
 

Rapportering om bæredygtighed


ESG-fonde opfylder artikel 8 i EU’s ’forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’. Der er særlige rapporteringskrav til disse fonde i forhold til, hvordan de arbejder med at fremme ESG-forhold.

Læs mere om fondenes rapporter