• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Stort fremmøde på årets generalforsamling

Øksnehallen i København var fyldt til årets generalforsamling i Danske Invest, hvor udviklingen på de finansielle markeder, årsrapporten og en række nye beslutningsforslag blev fremlagt.


Mere end 300 investorer var mødt op til årets ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsesformanden i foreningen, Agnete Raaschou-Nielsen, indledte med en gennemgang af investeringsåret 2018. Her kunne hun berette om et todelt år. 2018 startede stærkt med positive stigninger båret frem af sunde globale økonomiske nøgletal, men sluttede med stor nervøsitet og uro i det sidste kvartal. Det medførte kraftige kursfald i de fleste markeder som følge af bl.a. handelskrigen mellem USA og Kina samt forhandlingerne om Brexit. Markedsuroen ramte også fondene i Danske Invest, hvor særligt investeringerne i Europa og de nye markeder blev ramt. Det betød bl.a., at en stor del af fondene i Danske Invest og Danske Invest Select endte med at give et negativt afkast for 2018 samlet set. Årets afkast var medvirkende til, at de to foreninger sluttede med et negativt resultat på 9,3 mia. kroner i 2018, det udgør lige under fire procent af den samlede formue i de to foreninger.

Spørgsmål til årets resultat

Årets resultat udløste et spørgsmål fra en investor i salen, der ønskede en forklaring på resultatet og en kommentar til de negative afkast i fondene. Robert Mikkelstrup, der er administrerende direktør i Danske Invest, tog ordet og henviste til den generelle udvikling på aktiemarkederne i 2018. Kursfaldene ramte bredt og dybt over det meste af verden. Derfor var det også uundgåeligt, at fondene i Danske Invest blev ramt. I gennemsnit faldt det globale aktiemarked med -4,6 procent i 2018. En af undtagelserne var det amerikanske aktieindeks, der landede tæt på nul. På obligationssiden var der positive afkast fra danske obligationer, mens mere risikobetonede obligationer som virksomhedsobligationer og obligationer fra de nye markeder oplevede kursfald. Vigtigheden af at tænke langsigtet som investor, har allerede vist sig her i starten af 2019. På trods af de store aktiefald i 2018, har den historisk stærke start på 2019 betydet, at hovedparten af det tabte er indhentet.

Forventninger større stabilitet i 2019

På generalforsamlingen redegjorde Robert Mikkelstrup for foreningens forventninger til resten 2019. Globalt set forventer han fortsat en fornuftig økonomisk vækst med solid indtjening i virksomhederne båret frem af de faktorer, der har drevet den historisk stærke kursudvikling i år. Han forventer desuden, at aktier rummer et større afkastpotentiale end obligationer i 2019. Han påpegede dog, at der fortsat er en række væsentlige økonomiske og geopolitiske usikkerhedsfaktorer for både aktie- og obligationsmarkederne, hvorfor der fortsat er risiko for væsentlige markedsudsving resten af året.

Genvalg af bestyrelse og skærpet produktudvalg

Formandens beretning og årsrapporten for Danske Invest blev herefter godkendt, ligesom bestyrelsen blev genvalgt. Herudover blev Ernst & Young genvalgt som revisor for foreningen. I den sidste del af generalforsamlingen blev der fremsat en række forslag til tilpasninger af vedtægterne samt afvikling af seks fonde og fusionering af 11 fonde. Alle forslagene blev vedtaget. Et af forslagene om fusion, gav anledning til et spørgsmål fra salen. Han ville have en forklaring på, hvorfor fonden KlimaTrends KL bliver fusioneret ind i Global StockPicking KL. Robert Mikkelstrup forklarede, at Danske Invest løbende tilpasser udvalget af fonde, så de stemmer overens med investorers ønsker og behov. Her har foreningen især fokus på at undgå afdelinger, som der er begrænset efterspørgsel efter, hvor investeringsområder lapper ind over hinanden, eller hvor investeringsområderne er for smalle. For KlimaTrends KL gælder det, at efterspørgslen ganske enkel har været for lille.

Du kan læse mere om generalforsamlingen her.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.