• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Spred risikoen med indeksobligationer fra nye markeder

Danske Invest lancerer nu afdelingen Nye Markeder Indeksobligationer, der giver investorer god mulighed for at sprede risikoen i porteføljen.

Danske Invest udvider nu investeringsmulighederne inden for obligationer med en afdeling, der investerer i indeksobligationer fra nye markeder.

Indeksobligationer er kendetegnet ved, at de kan beskytte investors formue mod at blive udhulet af inflationen, da obligationens hovedstol løbende opskrives i takt med inflationen. Det betyder samtidig, at de løbende rentebetalinger også vil stige, hvis inflationen stiger.

Indeksobligationer fra nye markeder har desuden den fordel, at de typisk bevæger sig anderledes end både aktier og almindelige obligationer fra udviklede markeder. Dermed er indeksobligationer en god måde at opnå risikospredning i sin portefølje.

Udstederne af indeksobligationer er typisk stater, der bruger dem som en del af deres samlede finansiering af statsgæld. I Europa er Frankrig og Italien de største udstedere af indeksobligationer. Men især udviklingslande – også kaldet nye markeder – benytter sig af indeksobligationer. Inflationen i disse lande er typisk højere end i de udviklede lande, og en del investorer foretrækker derfor indeksobligationer, da de netop beskytter formuen mod stigende inflation.

”Med indeksobligationer fra nye markeder kan vi nu tilbyde en komplet global eksponering til indeksobligationer,” siger Eva Kobeja, der sammen med Kim Thomsen og Thor Schultz Christensen er porteføjlerådgivere på afdelingen Danske Invest Nye Markeder Indeksobligationer. I forvejen har Danske Invest afdelinger med indeksobligationer fra de udviklede markeder.

Har givet højere afkast

For investorer i de udviklede lande har indeksobligationer fra de nye markeder også den fordel, at de typisk giver mulighed for at opnå et højere forventet afkast. Siden 2004 har indeksobligationer fra nye markeder leveret et årligt afkast på ca. 12 pct. opgjort i euro, mens en global portefølje af indeksobligationer tilsvarende har givet 6,5 pct. Det skyldes dels højere inflation i de nye markeder, men også at obligationerne fra disse lande typisk har en højere kuponrente. Historiske afkast er dog ingen garanti for fremtidige afkast, og afkast kan blive negative.

Når det gælder indeksobligationer fra nye markeder, er der dog også en større valutarisiko, idet valutaerne fra nye markeder typisk kan være mere ustabile end valutaer fra udviklede lande.
”Valutakursrisikoen har stor betydning for afkastet og er derfor en afgørende faktor i vores beslutningsproces,” siger porteføljerådgiver Eva Kobeja.

Danske Invest Nye Markeder Indeksobligationer findes både som en akkumulerede afdeling og som udbyttebetalende.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.