• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Små skridt i den rigtige retning

EU-topmødets resultat er endnu et skridt frem mod et tættere finanspolitisk samarbejde og et lille skridt hen imod den langsigtede løsning af krisen. Men det er svært at se, hvad der på kort sigt skal berolige finansmarkederne.

Fredagens resultater af EU-topmødet går generelt i den rigtige retning. Men de er blot et miniskridt i den rigtige retning mod et tættere finanspolitisk samarbejde mellem Euro-landene. Det vurderer Senioranalytiker i Danske Capital, Frederik Engholm-Hansen.

”Vores holdning er, at resultatet er rimeligt og at det rykker os lidt væk fra afgrunden. Vi ser en stadig større villighed til at forpligtelse sig til meget stramme regler, som en del af betalingen for hjælpen fra de stærkeste lande. Tiden må vise, om netop denne aftale bliver det afgørende vendepunkt på længere sigt, men der er stadig mange bekymringer og usikkerheder forbundet med aftalen, siger Frederik Engholm-Hansen.

Finanspagten går blandt andet ud på, at medlemslandene forpligter sig til at holde deres strukturelle underskud på max 0,5 pct. af BNP, den nye permanente hjælpefond, ESM, skal træde i kraft allerede til sommer i stedet for 2013, ligesom der skal være automatiske sanktioner for de lande, der har underskud udover det tilladte. Alt sammen fornuftige skridt, mener Frederik Engholm, men han understeger, at der er mange løse ender.

Vanskelig at få på plads
Mest af alt hersker der usikkerhed om, hvordan aftalen skal implementeres lovmæssigt, efter at briterne har udtrykt modstand. En ny EU traktat er derfor vanskelig at få på plads. Og det kan tage noget tid at få forhandlet det manglende på plads. Endelig er det uklart, hvorvidt EU-institutioner som Kommissionen og EU Domstolen kan benyttes i implementeringen, hvis ikke det ender med enighed blandt alle 27 medlemslande.

Frederik Engholm-Hansen forklarer endvidere, at denne nye aftale ikke er nok til at redde Europa fra finanskrisens favntag. Den er først og fremmest noget, der vil medvirke til at forhindre fremtidige finanskriser. Det er højest usikkert, om det skaber tilstrækkelig tillid om sammenholdet i regionen til at standse den nuværende frygt for Euro-kollaps. Og markedets tro på at ECB kommer ridende på den hvide hest med massive obligationsopkøb bliver også stadig mindre. Med en gryende recession i Europa virker det mest sandsynligt, at markedernes skepsis vil fortsætte.

”Vi har stadig store udfordringer i de sydeuropæiske økonomier, og de høje renter på blandt andet de italienske og spanske statsobligationer vidner om, at finansmarkederne stadig er usikre på situationen. Den udvikling har allerede ramt bankerne, som derfor strammer op til skade for den bredere økonomiske udvikling. Meget svag, ja ligefrem negativ vækst, gør det ikke nemmere at vinde markedets tillid”, fortæller Frederik Engholm-Hansen.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.