• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Obligationer er ikke bare statsobligationer

Virksomhedsobligationer kan være svaret på uro på aktiemarkederne og lave renter på statsobligationer.

Giver statsobligationer for lidt i rente, og er aktiemarkederne alt for ustabile? Virksomhedsobligationer har under krisen vist sig som et alternativ til både statsobligationer og aktier.

En virksomhedsobligation adskiller  sig fra en statsobligation ved, at den er udstedt af en virksomhed i stedet for af en stat. Det er en måde for virksomhederne at få finansiering på, og renten er højere end på solide statsobligationer udstedt af lande som Tyskland og Danmark. Modsat vil der typisk være en større risiko, da virksomheder kan have sværere ved at betale gælden tilbage end en ”højt udviklet” stat.

”Men krisen i Sydeuropa har sat fokus på statsobligationer og risikoen ved at investere i dem. Det er pludselig ikke blevet utænkeligt, at en vesteuropæisk stat plaget af høj gæld, store budgetunderskud og svag konkurrenceevne som eksempelvis Grækenland  går bankerot, og derfor er en investering i sådanne statsobligationer ikke uden risiko,” forklarer seniorporteføljerådgiver Rikke Secher fra Danske Capital. Hun er en del af teamet, som forvalter virksomhedsobligationer for Danske Invest.

Omvendt er statsobligationer fra de mere sikre lande som Tyskland og de nordiske lande i så høj kurs, at renten er faldet markant. Og det gør dem mindre attraktive. En investering i en virksomhedsobligation giver typisk en rente, der er omkring tre procentpoint over renten på tyske statsobligationer.

Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer
Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer investerer især i større europæiske virksomheder, og de er i øjeblikket i meget god gænge og er slet ikke så pressede som tilfældet var i 2008 under den første finanskrise. Virksomhederne har været tilbageholdende med at kaste sig ud i omkostningstunge  investeringsprojekter og har store kontantbeholdninger og andre likvide aktiver  på deres balance. Ifølge Rikke Secher har mange af dem likviditet nok til at tilbagebetale deres lån 2-3 år ud i fremtiden uden hjælp fra andre finansieringskilder.

Attraktiv prisfastsættelse
Rikke Secher er ikke i tvivl om, at netop virksomhedsobligationer kan blive de helt store vindere under krisen set med investeringsbrillerne på.

Forsigtig strategi
”Når gældskrisen er ovre, er virksomhedsobligationer et stærkt papir. Prisfastsættelsen er meget attraktiv, når man ser på virksomhedernes økonomiske nøgletal. Også selv om en økonomisk nedtur i Europa også vil ramme virksomhederne og deres nøgletal,” siger Rikke Secher.

Alligevel er afdelingen forsigtig, når det kommer til investeringsstrategien for virksomhedsobligationer. Ifølge Rikke Secher forventer hun og hendes kolleger et meget omskifteligt marked med store kursudsving på grund af finanskrisen – også for virksomhedsobligationer.

”Vi er meget forsigtige og tilbageholdende. Når afdelingen går ind i nye investeringer, er der især fokus på de korte papirer. Altså obligationer med op til 3 års varighed, som er mere kursstabile end de længere obligationer, fortæller Rikke Secher.

Hun er dog ikke nervøs for, aten bølge af konkurser skal rulle ind over virksomhederne og sætte en investering i virksomhedsobligationer under pres.

”Konkurstallene er p.t. historisk lave, og vi forventer, at konkursraten  kun vil stige moderat fra det nuværende meget lave niveau,” fortæller Rikke Secher. Hun understreger samtidig, at en eventuel konkurs hos en af de virksomheder, afdelingen investerer i, ikke vil betyde store tab, da afdelingens investeringer er spredt ud over mange virksomheder, brancher og lande.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.