• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Nye udbytteregler er en fordel for investorerne

Nye udbytteregler gør, at udbytterne i flere afdelinger i år er lavere end tidligere. Det er en fordel, fordi det giver investorerne frihed til selv at bestemme, hvornår de vil betale skat af deres afkast.

Årsagen til de lavere udbytter er en lovændring i skattereglerne omkring udbyttebetaling, som gør det muligt for Danske Invest at modregne tidligere års kurstab i foreningens udlodningspligtige indtægter. Det er en klar fordel for investorerne, at udbyttet bliver så lille som muligt, da de dermed selv bestemmer, hvornår de vil betale skat af deres afkast. Udbyttet beskattes nemlig ved udbetaling, uanset om investorerne har brug for den kontante betaling eller ej.

Ændringen betyder, at  investorerne i nogle tilfælde vil opleve at få et reduceret udbytte eller slet intet udbytte, hvilket er tilfældet for nogle afdelinger i Flexinvest Fri.

Afkastet på kundernes investeringer er en kombination af kursgevinster samt udbytte. Det er vigtig at understrege over for vores kunder, at det samlede afkast er uændret, uanset hvor meget udbytte man får. Udbetales der udbytte går det nemlig fra i kursen på værdipapiret.

Som eksempel kan nævnes afdeling Flexinvest Aktier, der ikke udbetalte udbytte for sidste år, men som gav kunderne et afkast på 17,76 pct. Så de nye regler ændrer alene tidspunktet for, hvornår investorerne bliver beskattet af deres afkast og ikke størrelsen på afkastet.

De af vores kunder som ikke har behov for at modtage udbytte, vil opleve ændringen som en stor fordel, da deres skat nu bliver udskudt til senere.  De investorer, som løbende regner med at modtage udbytte,  vil fremover skulle foretage en aktiv handling, nemlig at skulle sælge nogle papir ud fra depotet for at indfri dele af deres afkast. 

Vi fastholder de ”gamle” udbyttepolitikker for afdelingerne Dannebrog Mellemlange Obligationer, Danske Lange Obligationer, Danske Korte Obligationer samt Fonde, da det er vores forventning, at investorer med disse afdelinger i højere grad forventer og har behov for udbytte.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.