• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Mindre medvind til globale aktier

Chefanalytiker Bo Bejstrup Christensen fra Danske Invest forklarer, hvorfor vi har vægtet ned i aktier.

Foråret er landet på mere end én måde – de mørke dage i januar med frygt for kinesisk kollaps, amerikansk recession og europæisk bankkrise synes forsvundet, og optimismen har indfundet sig igen. Årsagerne er klare – væksten i Kina og USA er steget, den amerikanske centralbank gjorde det klart, at den ikke har travlt med at hæve renten (selv om der siden er kommet mere offensive udmeldinger), og ECB har leveret endnu en kraftig lempelse af pengepolitikken.

Resultaterne er lige så klare – aktier og råvarepriserne er steget, renterne faldet, og specielt de hårdest ramte lande i de nye markeder er kommet stærkt igen. Desværre mener vi ikke, at det varer ved, og vi forventer mindre medvind og mere usikkerhed i de kommende måneder. Derfor har vi valgt at reducere andelen af aktier i vores balancerede porteføljer fra overvægt til neutral vægt. Denne gang sælger vi primært aktier i de nye markeder, og i denne blog forklarer vi hvorfor.

Gode nyheder fra USA
Væksten i USA er steget symboliseret ved blandt andet stigende erhvervstillid. Vi vurderer, at den p.t. ligger i niveauet omkring 1,5-2 pct. og vil stige til omkring 2,5 pct., efterhånden som blandt andet det negative chok fra den tidligere styrkelse af valutaen aftager. Samtidigt er boligmarkedet i fortsat bedring, og selvom banksystemet tydeligvis kæmper med tab på olie- og gasrelaterede udlån, støtter bankerne stadig specielt husholdningerne med adgang til forbrugs- og boliglån. Derfor venter vi jobskabelse omkring 150.000 pr måned, lavere ledighed og stigende lønninger til gavn for privatforbruget.

Fortsat stabil vækst i euroland
Det står nu klart, at væksten i euroland toppede ud i sommeren 2015 og er faldet moderat siden da. Det er ikke overraskende, idet regionen ikke længere får støtte fra faldende oliepriser og en kontinuerligt svækket valuta. Men væksten er meget stabil og noget højere end det langsigtede potentiale, idet bankerne fortsat lemper adgangen til udlån og dermed støtter forbrug og investeringer. Og med ECBs fortsatte og stålsatte vilje til at stimulere netop bankernes udlån samt meget lempelige pengepolitik i form af lave renter og obligationsopkøb, forventer vi, at væksten fortsætter i niveauet omkring 1,5-2 pct.

Men nu – modvind fra Kina
Det nye er dog – desværre – at vi forventer lavere vækst i Kina. Boligsalget er steget 35 pct. på blot fire måneder, og boligprisstigningstaksten på nationalt plan er accelerereret til over 10 pct. på årlig basis mens nogle byer nærmer sig 50 pct.. Drivkraften er en nedsættelse af kravet til udbetalinger på boliglån – fra 30 til 20 pct. for førstegangskøbere på blot tre måneder. Det er i sagens natur midlertidigt – ved at tilskynde nogle købere til at købe i dag mangler vi dem i morgen. Kombineret med målrettede forsøg på at dæmpe aktiviteten i de mest bobleagtige segmenter forventer vi nu, at boligsalget vil falde senere på året. Det bør dæmpe den medvind, boligbyggeriet har fået.

Og selvom myndighederne fortsat vil stimulere økonomien gennem fx infrastrukturinvesteringer, kan de ganske enkelt ikke blive ved med at øge disse investeringer i evighed. Således vurderer vi, at den seneste lempelseskampagne har øget det samlede offentlige underskud til over 10 pct. af BNP finansieret gennem nye og uigennemsigtige kanaler. Den samlede nationale gældsvækst er steget til over 20 pct. – og det er ganske enkelt ikke holdbart. Derfor venter vi nu aftagende vækst i Kina, om end vi endnu en gang understreger, at Kina ikke er på vej mod kollaps, idet myndighederne har fuld kontrol over banksystemet.

Vi er nu neutrale på aktier
Den samlede historie lyder derfor således. Globale aktier har siden de store kursfald i begyndelsen af året haft medvind fra stigende amerikansk og kinesisk vækst, stigende råvarepriser og færre bekymringer om strammere amerikansk pengepolitik.

Kigger vi fremad, ser vi nu mild modvind fra Kina i form af lavere vækst, mens væksten i USA vil være stærk nok til at sænke ledigheden yderligere. Dermed skal den amerikanske centralbank tilbage i arbejdstøjet og hæve renten. Vi ser derfor færre positive drivkræfter for risikable aktiver, hvorfor vi ikke ønsker at have flere aktier end normalt. Det betyder groft sagt, at vi ikke længere har flere aktier i vores balancerede porteføljer, end vi forventer at have på den lange bane.

Vi forventer, at den ovenfor beskrevne cocktail skaber mild modvind for aktier i de nye markeder, mens de politiske risici i Europa i form af blandt andet EU-afstemning i Storbritannien har forværret forholdet mellem afkast og risiko i denne region. Vi har derfor reduceret vores beholdning af aktier for at opnå vores neutrale aktievægt.

 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.