• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Investér gennem din opsparingskonto

De lave bankrenter har fået mange til at sætte deres penge i Flexinvest Fri – hvor du investerer dine penge, men frit kan hæve og sætte ind løbende.

Det er ingen hemmelighed, at indlånsrenterne i disse år er helt nede og skrabe bunden, og i de fleste tilfælde giver noget nær et rundt nul.

Den realitet har fået mange Danske Bank-kunder til at sætte deres penge  i ”FlexInvest Fri”, som bliver administreret gennem Danske Invest. Flexinvest Fri er et investeringsprodukt, der i realiteten giver samme fleksibilitet  som en opsparingskonto, hvor man som kunde  kan hæve penge og sætte penge ind på daglig basis.

Søren Heilbo, investeringsspecialist for Danske Invest, arbejder til daglig med at administrere de penge, som cirka 60.000 Danske Bank-kunder har sat ind på Flexinvest Fri.

Han giver her et overblik over Flexinvest Fri - hvilke investeringer det består af, hvordan det er bygget op, og hvad afkastet har været gennem årene.

Hvad er forskellen på en bankkonto og Flexinvest Fri?
”I øjeblikket er der nulrenter på de fleste bankkonti. Man får altså intet afkast af sit indestående, og selvom inflationen i øjeblikket også er lav, så bliver dit indestående i praksis mindre værd, da inflationen er højere end de fleste bankkontis renter. Med Flexinvest Fri får du typisk et højere afkast, end den rente, som bankkontoen giver,” siger Søren Heilbo og fortsætter:

”Forskellen på Flexinvest Fri og en bankkonto er dog, at du investerer dine penge i obligationer og aktier. Du tager så naturligvis også en risiko, men i samråd med din bankrådgiver fastlægger du din risikoprofil, som er enten lav, middel, høj eller meget høj. Som på en almindelig bankkonto kan du hæve og sætte flere penge ind på alle bankdage. Det tager dog fire dage, før du får dine penge udbetalt i modsætning til bankkontoen, hvor det sker fra dag til dag.”

Siden 2006 har Flexinvest Fri givet et gennemsnitligt årligt afkast på henholdsvis 4 pct., 4,3 pct. og 4,9 pct. for henholdsvis lav, middel og høj risiko med 3-7 års tidshorrisont.

”Da pengene investeres, så anbefaler vi en tidshorisont på minimum 3 år,” understreger Søren Heilbo.

Hvorfor kan man ikke blot købe en almindelig investeringsforening i stedet for Flexinvest Fri?
Når du har afgivet din risikoprofil, så vil dit Flexinvest Fri-depot automatisk blive justeret  i forhold til din risikoprofil, hver gang du sætter penge ind eller hæver på kontoen. Har du derimod din formue  i investeringsbeviser, så kan du opleve, at du som følge af markedsudviklingen nemt kan komme til at tage en større eller mindre risiko, end du egentlig ønsker,” siger Søren Heilbo og forklarer:

”Hvis eksempelvis dine aktiebeviser stiger meget i værdi i forhold til dine obligationsbeviser – så vil du pludselig stå med en meget højere risiko på dine samlede investeringer,” siger Søren Heilbo.

”Med Flexinvest Fri vil din opsparing hele tiden blive justeret, således at dit risikoniveau forbliver det samme. Hvis du som kunde har en Flexinvest Fri konto på 300.000 kr., men hæver 75.000 kr., så sørger Danske Invest altså for, at de resterende 225.000 kr. bliver fordelt på en ny måde, så de passer nøjagtig med din risikoprofil,” forklarer investeringsspecialisten.

Hvordan er Flexinvest Fri bygget op?
”Flexinvest Fri er et investeringsprodukt, som er bygget op af fire byggeklodser. Nemlig fire forskellige investeringsfonde, som består af henholdsvis aktier, danske obligationer, korte obligationer og udenlandske obligationer,” siger Søren Heilbo og fortsætter:

”Investeringerne i de fire fonde bliver udvalgt på samme måde som i en almindelig investeringsforening gennem Danske Invest. Porteføljeforvaltere har ansvar for at udvælge de obligationer og aktier, der skal ind i hver fond.”

Fordelingen i de enkelte kunders porteføljer afhænger af, om de har valgt lav, mellem, høj eller meget høj risiko, forklarer Søren Heilbo.

”Lav risiko giver et mix mellem aktier og obligationer på  mellem 0-25 pct. aktier og 75-100 i  pct. obligationer. Ved en meget høj risiko og lang tidshorisont ligger kunder lige nu med 96 pct. i aktier og 4 pct. i obligationer."

Fordelingen mellem aktier og obligationer inden for de forskellige risikogrupper varierer løbende, forklarer Søren Heilbo.

”Vi justerer løbende andelen af obligationer og aktier inden for hver risikoprofil, på den måde at vi tager risiko af eller på, hvis vi mener, at markedet tilsiger det. Eksempelvis skruede vi i starten af året op for andelen af aktier inden for hver risikoprofil, mens vi skruede ned igen i løbet af foråret."

Hvilke aktier har man, når man har en Flexinvest Fri konto?
”Det er globale aktier, og aktierne bliver løbende skiftet ud alt efter, hvor Danske Invests porteføljeforvaltere ser de bedste muligheder for afkast. I øjeblikket er der en overvægt af europæiske aktier, mens der er en undervægt af aktier fra USA,”  siger Søren Heilbo og forklarer:

”Når vi siger, at der er en overvægt, så mener vi, at vi har flere europæiske aktier, end der er i det globale aktieindeks MSCI all countries, som er et repræsentativt globalt aktieindeks.”

”Vi har dog altid en del danske aktier i porteføljen, selvom de kun udgør en meget lille del af det globale aktiemarked - nemlig under 1 pct., men i aktieporteføljen til Flexinvest Fri udgør danske aktier for det meste i omegnen af 15 pct.,” siger Søren Heilbo og forklarer:

”Det skyldes dels, at der er mange stærke danske børsnoterede selskaber, men i høj grad også, at vores kunder har et stærkt ønske om at have en pæn andel af danske aktier – da mange følger med i det danske aktiemarked.”

Kontakt Danske Bank, hvis du vil høre mere om mulighederne for at investere via Flexinvest Fri.
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.