• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Hvad sker der i banksektoren?

Sektorspecialist besvarer 7 spørgsmål om den aktuelle uro, der hersker i den europæiske banksektor.

Lurer en ny, stor bankkrise i Europa lige om hjørnet? Det fristes man til at tro, hvis man måler kursværdien af den europæiske banksektors referenceindeks, Stoxx Europe 600 Banks, der i skrivende stund ligger 31,10 pct. lavere end ved årsskiftet og på det laveste niveau siden november 2011.

Men sektoren står ikke over for en systemisk krise med store følgevirkninger på resten af økonomien, vurderer Anders Hornbak, der er porteføljeforvalter for Danske Invest Europa, og som rådgiver om investeringer i finanssektoren i Danske Invests europæiske og globale fonde.

Hvad er status i den europæiske banksektor?
”Den europæiske banksektor går igennem en stresset periode og bliver i øjeblikket handlet til en indre værdi på omkring 0,6, hvilket historisk set er billigt. Allerede før Brexit var forventningerne til banksektoren lave grundet de negative renter, som har enormt negativ effekt på bankernes nettorenteindtægter. Vi vurderer, at efter den britiske folkeafstemning er markedets forventninger til bankernes indtjening faldet med yderligere 15 pct. og markedet forventer, at renterne vil forblive lave i længere tid, lånvæksten bliver lavere, kapitalmarkedsrelaterede indtægter falder samt nedskrivninger bliver højere,”

Står Europa over for en ny bankkrise?
”Selvom aktiekurserne kan afspejle en form for krise, er sektoren ikke i den samme overlevelseskamp som efter finanskrisen. Hvis man ser på fundingmarkederne, er det blevet betydeligt mere stabilt, da Den Europæiske Centralbank, ECB, agerer mere aktivt, hvilket er en markant forskel sammenlignet med tidligere, hvor bankerne havde svært ved at refinansiere deres funding i det frie marked. Det er en markant forskel fra tidligere, hvor der var en decideret likviditetskrise, hvilket jeg ikke mener, er tilfældet denne gang. Hvis vi ser på den aktuelle uro, er det de italienske banker, der skaber den.”

Hvad sker der i Italien?
”De italienske banker har dårlige lån for omkring 200 mia. euro – dvs. lån, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt de nogensinde bliver tilbagebetalt. I 2014 voksede mængden af dårlige lån med omkring 25 pct., men nu ligger vækstraten på de dårlige lån stabilt omkring 3 – 4 pct., og den samlede mængde af udestående dårlige lån ligger for første gang i årevis stabilt omkring 200 mia. euro, så der er ikke noget, der tyder på, at det eskalerer yderligere herfra – tværtimod er det mere stabiliseret end i lang tid. Derudover er forventningerne til de italienske bankers indtjening faldet med omkring 25 pct. for 2017 og 2018. Selvom usikkerheden rammer hele sektoren, er det Monte dei Paschi, som er blevet hårdest ramt. ECB har bedt Monte dei Paschi om at nedbringe deres dårlige lån i forhold til almindelige udlån fra 34,4 pct. til 20 pct. inden 2018. Det kan de ikke på det frie marked. Derfor har regeringen oprettet Atlante-fonden på 4,8 mia. euro med det formål at hjælpe bankerne med de dårlige lån, men problemet er, hvorvidt det overhovedet er nok.”

Hvordan griber du situationen an som investor?
”Jeg mener, at man skal være påpasselig med at investere i den europæiske banksektor og især være opmærksom på risici i investeringsbankerne. Hvis man er interesseret i sektoren, er velkapitaliserede og veldrevne retail-banker mest intressante.”

Hvilke informationer skal markedet bruge for at bryde den negative trend?
”For Italien bliver det afgørende, at der kommer en løsning for Monte dei Paschi, der ikke skader resten af den italienske banksektor. Men den altoverskyggende årsag til, at banksektoren er under pres, er Den Europæiske Centralbanks pengepolitik, fordi de negative renter skader bankernes indtjening, samt at Italien fortsat halter med at skabe økonomisk vækst. Så det vigtigste bliver, at ECB signalerer, at de som minimum ikke sænker renten yderligere herfra. Derudover er banker afhængige af den makroøkonomiske udvikling, så det bliver også vigtigt, at der kommer data, som kan indikere, at Brexit ikke får en alt for negativ effekt på europæisk økonomi.”
 
Hvordan vurderer du markedets forventninger til udbytte i finanssektoren?
”Jeg mener, at markedets forventninger til de europæiske bankernes udbytte er for høje og særligt for de sydeuropæiske banker, mens jeg er mere fortrøstningsfuld med forventningerne til de nordiske banker. For forsikringsselskaberne er jeg mere enig med markedets forventninger.”

Nærmer den europæiske banksektor et bundniveau?
”Sektoren ser billigt ud historisk set, men der er mange usikkerheder i øjeblikket, så selvom sektoren ser billig ud, vil jeg hellere afvente, indtil jeg får mere indsigt i, hvordan problemerne bliver løst, og hvordan det vil påvirke bankernes værdiansættelse.”
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.