• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Her ser eksperten muligheder i virksomhedsobligationer i 2017

Nordiske og europæiske virksomhedsobligationer kan give mulighed for at opnå et forventet merafkast i forhold til statsobligationer.

Med de lave eller negative renter på nordiske og europæiske statsobligationer kan virksomhedsobligationer være en mulighed for at opnå et højere forventet afkast, hvis man som investor er villig til at påtage sig den højere risiko. Men hvor er potentialet størst, når det gælder virksomhedsobligationer? Andreas Dankel er chefporteføljerådgiver for Danske Invest med speciale i nordiske og europæiske virksomhedsobligationer, og her gør han status for 2016 og giver sin vurdering af, hvad investorer kan forvente sig af udviklingen i virksomhedsobligationer det kommende år.

Danske Invest har både fonde med nordiske virksomhedsobligationer samt europæiske investment grade-virksomhedsobligationer og europæiske high yield-virksomhedsobligationer.

1. Hvordan har udviklingen for virksomhedsobligationer været i 2016?
”Obligationsmarkedet har været præget af store geopolitiske begivenheder som Brexit-afstemningen i Storbritannien og præsidentvalget i USA. I begyndelsen af året oplevede vi stigende risikopræmier, som er en betegnelse for den merrente, man som investor får ved at investere i virksomhedsobligationer frem for statsobligationer. Faldende oliepriser resulterede i, at kurserne på energi- og råvarerelaterede obligationer faldt forholdsvis kraftigt og sendte den effektive rente på obligationerne – og dermed risikopræmien – i vejret. Samtidig smittede Deutsche Banks økonomiske udfordringer i løbet af året af på bankobligationer.

Helt generelt har året dog været præget af, at de europæiske virksomheder fundamentalt har det godt og ikke har oplevet markante stigninger i gældsbyrden. Det har trukket i positiv retning, og det samme har de massive opkøb af ikke-finansielle virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed (investment grade-obligationer), som Den Europæiske Centralbank, ECB, har foretaget. Det har holdt hånden under obligationerne i løbet af året.”

2. Hvad er dine forventninger til virksomhedsobligationer i 2017?
”Vi vurderer, at 2017 bliver endnu et år med stor volatilitet – dog ikke med så store udsving som i 2016. Europa står over for nogle betydelige valg i løbet af året i Holland, Frankrig og ikke mindst i Tyskland, og det vil give en underliggende usikkerhed i de nordiske lande også. Omvendt tror vi også, at de store europæiske selskaber vil være påpasselige med deres balance og investeringer, og vi forventer, at sandsynligheden for konkurser derfor vil være lav i 2017. Det vil være positivt for obligationsmarkedet. Samtidig forventer vi fortsat vækst i Europa generelt, og det er også positivt.

Når det gælder virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed (investment grade-obligationer), har ECB allerede meldt ud, at de vil fortætte opkøbene hele næste år. Også det forventer vi vil holde hånden under markedet. Når det gælder de mere risikofyldte high yield-obligationer, der giver et højere forventet afkast, forventer vi, at renterne vil fortsætte med at være forholdsvis lave, men vi forventer ikke, at ECB vil opkøbe i dette segment.

Alt i alt vurderer vi, at europæiske virksomhedsobligationer fortsat vil være en interessant aktivklasse til næste år, fordi der fortsat vil være et forventet merafkast i forhold til statsobligationer.”

3. I hvilke sektorer eller lande ser du størst potentiale i 2017?
”Vi ser muligheder indenfor samtlige sektorer, men banksektoren vil vi bestemt holde øje med. Vi tror, at sektoren vil være interessant i 2017, fordi en del nye regulativer træder i kraft, og fordi nogle af de mere svage banker i Europa har meldt ud, at de skal ud og rejse kapital. Vi ser altså både muligheder og risici i banksektoren til næste år.”

4. Hvilke sektorer eller lande ser du mest risiko ved?
”Vi ser stadig risiko ved energisektoren i 2017, hvor Norden blandt andet er temmelig eksponeret. Olieprisen er steget kraftigt, og hvis det fortsætter, vil det blive lettere for blandt andet virksomheder inden for olieservices at refinansiere deres gæld. Men vi vurderer, at det er for tidligt at sige, hvordan sektoren vil klare sig fremadrettet.”

5. Hvad har overrasket dig mest i 2016 inden for virksomhedsobligationer?
”Jeg havde forventet, at der ville være volatilitet i år, men graden af volatilitet har overrasket mig. Vi har i løbet af året set ekstreme prisudsving i dele af de europæiske virksomhedsobligationer. Det har også overrasket os, at markedets reaktion på både Brexit-afstemningen i Storbritannien og præsidentvalget i USA endte med at blive så moderat efter kortvarige udsving. Markederne tilpassede sig overraskende hurtigt.

På nordisk plan overraskede det mig, at bankerne stoppede med at lave skyggevurderinger af de nordiske selskaber allerede tidligt efterår. I Norden er der en meget stor andel af selskaber, som ikke har en officiel kreditvurdering fra internationale kreditvurderingsbureauer som Moody’s og Standard & Poor’s. I stedet har bankerne publiceret deres egne kreditvurderinger, men den europæiske myndighed, som regulerer kreditvurderingerne, lod bankerne vide, at de muligvis ikke ville acceptere den form for skyggevurderinger fremadrettet. Intet er helt afgjort endnu, men det overraskede mig, at de fleste af bankerne alligevel er stoppet med at publicere kreditvurderingerne. Obligationerne i Norden har handlet lidt svagere på det, men vi har ikke set markante frasalg. Jeg tror dog, at det er for tidligt at konkludere, hvordan markedet vil reagere fremadrettet, idet kreditvurderingerne er en form for rettesnor for investorerne, som nu helt frafalder.”

 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.