• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Gode udsigter for emerging markets-obligationer i år

Chefporteføljerådgiver ser positivt på Argentina og Brasilien, mens Tyrkiet og Mexico bekymrer.

2016 blev et rigtig godt år for obligationer fra emerging markets, der med et afkast på 8,3 pct. tog revanche efter nogle sløje år fra 2013 til 2015*. Chefporteføljerådgiver Bent Lystbæk forventer også, at 2017 bliver et positivt år. Han er specialist i emerging markets-obligationer og rådgiver for fonden Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, der investerer i emerging markets-obligationer i hård valuta – dvs. obligationer udstedt i valutaer som dollar og euro.
 
For investorer giver emerging markets-obligationer mulighed for et højere forventet afkast end fra obligationer fra lande som fx Danmark, Sverige og Tyskland, hvor renten er helt i bund i øjeblikket. Risikoen er dog også højere, men vil man som investor have en god spredning i sine investeringer, er emerging markets-obligationer værd at overveje som en mindre andel af porteføljen.

Emerging markets-obligationer dækker over både stats- og virksomhedsobligationer fra de nye markeder, og her fortæller Bent Lystbæk, hvad han har af forventninger til det kommende år, og hvor han aktuelt ser de største muligheder og risici som investor.

Hvad er dine forventninger til emerging markets-obligationer i 2017?
"De er relativt gode, men på grund af risikoen for yderligere rentestigninger i USA forventer vi et mindre – men stadig positivt – afkast i år sammenlignet med sidste år. Vi forventer, at rentestigninger i USA vil trække renterne på emerging markets-obligationer med op og dermed presse obligationskurserne ned.

Som investor i obligationer består det samlede afkast af en kombination af de løbende rentebetalinger fra obligationerne og kursgevinster eller kurstab på obligationerne. Renterne på emerging markets-obligationer ligger i øjeblikket på knap 6 pct. i gennemsnit, og jeg forventer ikke, at et evt. kursfald på emerging markets-obligationer vil spise hele den høje løbende rente på obligationerne. Jeg forventer dermed et positivt afkast i 2017.”

Hvilke lande ser du størst potentiale i som investor?
"Argentina er den største overvægt i vores portefølje af emerging markets-obligationer, og vi har generelt tillid til udviklingen i landet, selv om der også er usikkerhedsmomenter. Præsident Mauricio Macri kom til i december 2015, men da han ikke har en majoritet i parlamentet bag sig, har han haft svært ved at få gennemført en del af de reformer, han havde bebudet. Men han har vist sig dygtig til at manøvre i et udfordrende politisk landskab, og vi tror på den langsigtede reformhistorie, selvom den ser ud til at blive lidt mere gradvis, end vi oprindelig havde håbet på. Den økonomiske udvikling har skuffet lidt, og landet er stadig i recession, men de seneste nøgletal tyder på en snarlig vending. Samtidig ser den argentinske centralbank ud til at få held med sine bestræbelser på at få bugt med den høje inflation, der fulgte i kølvandet på den nødvendige, store devaluering af pesoen, der fandt sted i december 2015.

Vi vurderer, at de argentinske obligationer er attraktivt prissat set i lyset af den langsigtede reformhistorie. Dog giver det anledning til lidt betænkelighed, at Argentina har planer om at udstede en stor mængde obligationer i 2017, hvilket godt kan lægge pres på kurserne. Derfor har vi reduceret vores beholdning af argentinske obligationer en del, så vi har plads til at deltage i de kommende nyudstedelser.

Vi ser også positivt på Brasilien – primært i form af det statslige olieselskab Petrobras, der er godt i gang med at gennemføre en storstilet sanering af sin balance via frasalg, skrinlægning af store risikable projekter og nedbringelse af gæld. 

Vi er meget komfortable med adskillige lande i Østeuropa og især lande, der er slået ind på en lovende reformkurs - som Georgien, Serbien og Ukraine. De østeuropæiske lande har generelt den fordel, at de vil være godt beskyttede mod indførelse af eventuelle handelsrestriktioner i USA, da de ikke har synderlig meget samhandel med USA. Derimod har de stor samhandel med EU, hvor vi ser potentiale for vækstfremgang i 2017.”

Hvilke lande er du mest betænkelig ved?
"Vi er generelt betænkelige ved lande, som er belastet af stor ekstern sårbarhed. Blandt de større emerging markets-lande er Tyrkiet utvivlsomt det land, der i øjeblikket har den største eksterne sårbarhed. Tyrkiet har en stor udlandsgæld, hvoraf langt størstedelen er i udenlandsk valuta og først og fremmest dollar, som gør landet sårbar ved dollarstyrkelse og ved en generel svækkelse af den tyrkiske lira. Siden det mislykkede kupforsøg i juli sidste år er liraen blevet svækket med ca. 25 pct. over for euroen og ca. 30 pct. over for dollar. Det betyder, at den udenlandske gældsbyrde er blevet mærkbart forøget. Problemet forstærkes af, at valutareserverne er små i forhold til gældens størrelse, og af at den gennemsnitlige løbetid er kort, således at hele 40 pct. af udlandsgælden skal refinansieres i år.

Dertil kommer, at betalingsbalanceunderskuddet er vokset til ca. 5 pct. af BNP bland som følge af kraftigt faldende turistindtægter i kølvandet på de mange terroraktioner i landet.  Endelig er den politiske situation meget anspændt som følge af præsident Recep Erdogans diktatoriske tilbøjeligheder og stadig mere uforsonlige kurs over for politiske modstandere og kritiske medier i almindelighed og det kurdiske mindretal i særdeleshed. Der er derfor al mulig grund til at være yderst betænkelig ved situationen i Tyrkiet - økonomisk såvel som politisk.

Vi ser også med alvor på situationen i Mexico, som i særklasse er det land i verden, der vil blive hårdest ramt, hvis Trump gør alvor af sine trusler fra valgkampen om at begrænse indvandringsstrømmen og indføre handelsrestriktioner, som især vil blive vendt mod fremstillingsindustrien i Mexico og visse sydøstasiatiske lande.”  

*Data for referenceindekset JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified – hedget til euro. Dette indeks består rundt regnet af 75 pct. statsobligationer og 25 pct. virksomhedsobligationer udstedt af 100 pct. statsejede virksomheder.

Denne artikel er ikke investeringsrådgivning. Investering er altid forbundet med risiko, og afkast kan blive negative. Tal med din rådgiver inden du foretager investeringsbeslutninger.

 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.