• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Få merafkast fra obligationer i emerging markets

Obligationer fra emerging markets giver investorer et spændende alternativ til den historisk lave rente på sikre statsobligationer. Læs her, hvad der kendetegner obligationsklassen.

Det historisk lave renteniveau på sikre statsobligationer fra vores breddegrader får stadig flere investorer til at vende opmærksomheden mod de nye vækstmarkeder i søgen efter attraktive afkast. Som investor kan du her hente obligationsafkast, der forventeligt vil ligge 3-4 procentpoint over klassiske nordiske statsobligationer. Til gengæld kan obligationerne opleve væsentlig større kursudsving i perioder med urolige finansmarkeder, således at du som investorer generelt påtager dig en større risiko.

Du kan genkende vækstmarkederne – også betegnet emerging markets – på, at landene oplever høje økonomiske vækstrater, mens indkomsten pr. indbygger er lav. Det kan fx være lande som Brasilien, Rusland, Indien og Kina, de såkaldte BRIK-lande.

Som vi kender det fra Norden og Europa, er der i vækstmarkederne både stater og virksomheder, der udsteder obligationer for at finansiere sig. Når du investerer i en sådan obligation, er du dermed reelt med til at låne penge til udstederen af obligationen, men får til gengæld en løbende rente på obligationen samt en potentiel kursgevinst.

Overraskende solide stater

Afkastpotentialet i en emerging market-obligation afhænger blandt andet af de økonomiske udsigter og den aktuelle gældsætning i det pågældende land eller den pågældende virksomhed. Men når det gælder stater i emerging markets, er de rent faktisk generelt i en bedre økonomisk forfatning end mange vestlige lande.

”Den gennemsnitlige statsgæld i de udviklede markeder er over 100 procent af bruttonationalproduktet, mens den ligger omkring 40 procent i emerging markets, så emerging markets-landene er som udgangspunkt bedre i stand til at honorere deres gæld,” siger Bent Elvin Lystbæk, porteføljerådgiver for fonden Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency. der investerer i stats- og virksomhedsobligationer fordelt på over 70 emerging markets-lande.

Nogle investorer er nervøse for at investere i emerging markets, hvilket ofte bunder i erfaringerne fra kriserne i 1980’erne og 1990’erne, men politisk og økonomisk er der sket utroligt meget siden.
 
”Da den globale finanskrise slog igennem i 2008, var emerging markets  i stand til hurtigt at komme gennem krisen, fordi landene kunne tillade sig at føre en ekspansiv penge- og finanspolitik. Det var ikke muligt for 15 år siden,” fortæller Bent Elvin Lystbæk.

Vær opmærksom på valutarisikoen

Obligationer i emerging markets bliver udstedt i enten lokal eller hård valuta, hvor sidstnævnte dækker over ”sikre”, likvide valutaer fra den vestlige verden som dollar, euro, pund eller yen.

Medmindre valutakursrisikoen afdækkes, vil både obligationer i lokal og hård valuta være forbundet med en valutarisiko for dig som investor. Falder kursen på den valuta, en obligation er udstedt i, bliver obligationen mindre værd i din egen valuta, og dermed kan valutaudsving få stor betydning for dit samlede afkast.

Investerer du i emerging market-obligationer via en fond, skal du derfor altid være opmærksom på, om fonden afdækker valutarisikoen. Danske Invest afdækker typisk valutarisikoen i fonde i hård valuta, men ikke i lokal valuta.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.