• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Et år med muligheder for nordiske virksomhedsobligationer

2016 kan byde på fortsat turbulens på de finansielle markeder, så det er vigtigt at udvælge de rette virksomhedsobligationer. Til gengæld kan de give et fornuftigt afkast.

Nordiske virksomhedsobligationer har været gennem et turbulent år i 2015, hvor især markedet for højrenteobligationer kom under pres, blandt andet som følge af faldende olie- og råvarepriser. 

”Vi forventer hverken kraftigt stigende eller faldende renter. Vi udelukker ikke, at der kan komme en del turbulens igen i 2016. Men hvis kreditspændene ikke udvides yderligere herfra – som det skete i 2015 -  så kan vi nok regne med et afkast i intervallet 3-5 pct.,” siger Andreas Dankel, chefporteføljerådgiver for Danske Invest inden for virksomhedsobligationer.

Han er rådgiver for afdelingen Nordiske Virksomhedsobligationer fra investeringsforeningen Danske Invest, hvor der primært investeres i obligationer med kreditkvalitet i den højere ende, såkaldt investment grade, men med mulighed for også at inkludere papirer med lavere kreditkvalitet, de såkaldte højrenteobligationer – også kaldet high yield.

Vigtigt at vælge de rigtige sektorer
Siden slutningen af 2014 og i det meste af 2015 har de nordiske high yield-obligationer været udfordret primært på grund af to store sektorer, olie/energi og metal- og minedrift, der er kommet under pres fra faldende priser på olie og andre råvarer.

”Jeg tror, at det i 2016 bliver ekstremt vigtigt at vælge de rigtige sektorer inden for high yield. Nogle sektorer inden for high yield som fx ejendomsobligationer kommer nok til at være forholdsvist upåvirkede, mens norsk off-shore og minesektoren vil opleve fortsatte udfordringer,” siger Andreas Dankel.

Han har kun få investeringer inden for olie- og minerelaterede skaber.
”Selvom obligationer inden for olie- og minerelaterede selskaber er blevet billigere, mener vi fortsat, at det er for tidligt at købe mere,” siger Andreas Dankel og henviser til, at selskaber i disse sektorer presses på indtjeningen, så længe olie og råvarepriserne er lave.

Faldende risiko på banker
Derimod ser han muligheder inden for bank og forsikring, hvor han vurderer, at risikoen – især for bankernes vedkommende – er faldende i kølvandet på finanssektoren.

”Vi har stadig en stor allokering til efterstillet bankgæld og forsikringsgæld. Det mener vi fortsat er den rigtige strategi, om end nogle af papirerne er blevet lidt billigere i løbet af 2015.”
Efterstillet bankgæld er gæld, hvor man står længere tilbage i køen blandt kreditorer, der håber at kunne få deres penge i tilfælde af konkurs.

Selvom investeringerne omfatter high yield, er der i hans nordiske portefølje samlet set tale om en gennemsnitlig kreditkvalitet svarende til investment grade, forklarer Andreas Dankel.
”Samtidig har vores investeringer en meget begrænset varighed på under 2 år, så obligationerne ikke er så kursfølsomme og dermed ikke falder så meget i kurs, hvis renten stiger,” siger han.

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.