• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Danskerne ophober dyre kontanter i banken

Danske husholdninger har enorme beløb stående kontant på bankkonti – og på længere sigt betyder det, at deres formue vokser langt mindre, end den potentielt kunne, hvis de investerede pengene.

Danskerne er glade for kontanter. Selv om renten på indlånskonti i bankerne er faldet i de senere år og i dag sjældent løfter sig nævneværdigt over nul procent, ligger størrelsen af danskernes kontante indeståender på rekordhøje niveauer.

I januar i år havde danske husholdninger ifølge Danmarks Nationalbank 841,9 milliarder kroner placeret på indlånskonti, og det er 284,5 milliarder mere end for 10 år siden. Det svarer til en opsparing i banken på cirka 185.400 kroner pr. voksen dansker over 18 år, og erfaringsmæssigt er der mange opsparere, som har langt større kontante beløb i banken.

Med en rente i banken på fx 0,25 pct. skal der imidlertid kun et beskedent afkast til fra en investering i aktier og obligationer, før det er en bedre forretning end indlån i banken. De fremtidige afkast fra aktier og obligationer er i sagens natur umulige at spå om, men lad os tage udgangspunkt i pensionsbranchens såkaldte samfundsforudsætninger. Her kalkulerer pensionsbranchen fra 2016 til 2019 med et langsigtet årligt aktieafkast på 5,5 pct. og et årligt obligationsafkast på 2,5 pct.

Store potentielle gevinster
Med en portefølje med 70 pct. obligationer og 30 pct. aktier er der således udsigt til et forventet årligt afkast på 3,4 pct., og set over en 10-årig periode vil en kontant opsparing på fx 500.000 kroner i så fald vokse til 698.514 kroner. Til sammenligning vil de 500.000 kroner blot vokse til 512.642 kroner ved 0,25 pct. i årlig rente i banken. Altså 185.872 kroner mindre før skat og omkostninger.

”Som investor i aktier og obligationer løber du imidlertid en højere risiko end ved kontant opsparing i banken, og det skal du have med i dine overvejelser. En investering giver løbende udsving i værdien af formuen, og forventer du at skulle bruge hele eller dele af din opsparing inden for de kommende par år, er det derfor oplagt at lade disse penge stå kontant – og at investere det overskydende beløb,” siger Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Invest. 

En evt. investering skal dog altid afhænge af din investeringsprofil – herunder din risikovillighed, tabsevne og tidshorisont. Inden en investering af opsparingen skal du derfor altid tage en snak med din rådgiver. Du skal endvidere være bevidst om, at en investering også kan give et negativt afkast, så formuen bliver reduceret i stedet for at blive forøget.

Læs mere i det nye Investor Brief fra Danske Invest.

 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.