• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Del

Corona satte igen sit præg på årets generalforsamling

Den årlige generalforsamling blev for andet år i træk sendt online til Danske Invests investorer, hvor udviklingen på de finansielle markeder, årsrapporten og en række nye beslutningsforslag blev fremlagt.

Årets generalforsamling i foreningerne Danske Invest, Danske Invest Select og Danske Invest Index blev igen i år afholdt i nogle anderledes rammer end normalt. Foreningens ledelse, medarbejdere og bestyrelse havde ellers glædet sig til at se rigtig mange af foreningernes investorer, som traditionen foreskriver det. Men for at efterleve myndighedernes krav og mindske smittespredningen af covid-19, blev generalforsamlingen igen i år afholdt på Danske Invests kontor i Lyngby og sendt ud online til investorerne, der kunne følge med hjemmefra.
 

Et finansår med dyb krise og et stærkt comeback

Generalforsamlingen blev indledt af bestyrelsesformand Agnete Raaschou-Nielsen, der startede med en gennemgang af investeringsåret 2020. Et år, der på mange punkter blev historisk. I løbet af få uger fra den 19. februar styrdykkede de fleste aktiemarkeder med omkring 30 procent som følge af Covid-19. Mange obligationer tog også et dyk – i særdeleshed de mest risikofyldte obligationstyper. Men fra den 23. marts og frem indhentede en stor del af aktie- og obligationsmarkederne det tabte og mere til.
 
I Danske Invest har vi fokus på langsigtet værdiskabelse for vores investorer, og vi opfordrer generelt vores investorer til at tænke langsigtet, når de investerer deres opsparing. Agnete Raaschou-Nielsen, Bestyrelsesformand i Danske Invest
Selv om coronavirussen medførte et betydeligt fald i indtjeningen i mange virksomheder, gav globale aktier samlet set et afkast på 5,9 procent i danske kroner – dog med store regionale forskelle, hvor USA og Danmark var i front, mens resten af Europa og i særdeleshed Østeuropa haltede efter.

På obligationssiden fik den store usikkerhed i februar 2020 og begyndelsen af marts investorer til at søge ly i obligationer med stigende obligationskurser og faldende renter til følge. Eksempelvis faldt renten på 10- årige tyske statsobligationer i begyndelsen af marts 2020 til et niveau omkring -0,9 procent., hvilket ikke er set før. Samlet set betød det, at en stor del af obligationsmarkederne endte i plus, takket være de stigende kurser, da året var omme.

Læs også: Tilbageblik: Året der gik i Danske Invests fonde

Formanden påpegede, hvordan det forgangne år illustrerer værdien af at agere langsigtet som investor og holde fast i sin strategi i perioder med udsving på de finansielle markeder. De investorer, der solgte ud i bekymring under de store kursfald sidste forår, kan efterfølgende være gået glip af meget store stigninger.

Formanden sluttede sin beretning af med at fortælle om en række gennemførte initiativer og fokusområder i foreningen i det forgange år, herunder sænkede omkostninger, stadigt større fokus på bæredygtige investeringer og omlægning af strategien i et par af fondene.

Herefter tog administrerende direktør Robert Mikkelstrup ordet, for at gennemgå resultaterne i fondene samt et kig ud i fremtiden på markederne.
 

2020 blev overordnet et godt år for Danske Invests investorer

Generelt var 2020 også et godt år for investorerne i Danske Invest. På trods af de store udsving på markedet i den første del af året, leverede hovedparten af fondene positive absolutte afkast til vores investorer. Det illustreres bedst ved at se på foreningens 17 indeksfonde i Danmark. Med undtagelse af de tre europæiske indeksfonde gav de resterende 14 indeksfonde positive afkast i 2020. Robert Mikkelstrup gennemgik aktieafdelingerne, hvor der var flere eksempler på et pænt merafkast set i forhold til benchmark. Der var dog især ét eksempel på det modsatte, nemlig Danske Invest USA, og her tog foreningen konsekvensen og ændrede investeringsstrategien som følge af en utilfredsstillende udvikling.

På obligationssiden havde Danske Invest endnu et stærkt år, hvor hovedparten af afdelingerne gav et positivt afkast og samtidig slog deres benchmarks.

Samlet set for alle 113 fonde fordelt på de tre investeringsforeninger endte årets resultat på 10,6 milliarder danske kroner. I de tre investeringsforeninger var formuen 282,8 mia. kroner ved udgangen af 2020.

Læs også: Fonde med amerikanske aktier ændrer strategi og sænker omkostningerne
 

Forventninger til øget stabilitet i resten af 2021

Derefter så Robert Mikkelstrup frem mod resten af året, set med investorbriller. Alt i alt forventer ledelsen i Danske Invest et solidt globalt comeback til økonomien, som vil give sig udslag i et økonomisk opsving, hvor udrulningen af vacciner rundt omkring i verden og den gradvise genåbning af samfund vil føre til et meget markant løft i den økonomiske vækst og virksomhedernes indtjening. Der er dog stadig betydelig usikkerhed om tempoet og styrken i dette opsving. Som vi allerede har oplevet i de første måneder af 2021, vil der dog utvivlsomt indtræffe nye perioder med uro og markedsudsving undervejs.

På obligationssiden vil det stadig være det lave renteniveau, der præger udviklingen. Rentestigningerne har faktisk – relativt set – været ret pæne hidtil i år, og selv om markedet nu har indregnet et bedre økonomisk billede ind i obligationerne, vurderede Robert Mikkelstrup, at pilen overordnet set fortsat peger lidt opad for de lange renter i takt med udrulningen af vacciner og genåbningen af økonomierne. Han forventer til gengæld, at de korte renter i Danmark, Europa og USA vil forblive på de nuværende lave eller negative niveauer.
 

Genvalg af bestyrelse og ny revisor

Formandens beretning og årsrapporten for Danske Invest blev herefter godkendt, ligesom bestyrelsen blev genvalgt. Herefter blev PwC valgt som foreningernes nye revisor. Bestyrelsen havde indstillet PwC på baggrund af en udbudsrunde, da reglerne om firmarotation betød, at Ernst & Young måtte fratræde som revisor.

I den sidste del af generalforsamlingen blev der fremsat en række forslag til tilpasninger af vedtægterne samt ændringer af en række fonde. Alle forslagene blev vedtaget. Detaljerne om ændringsforslagene kan læses her: Danske Invest og Danske Invest Select: Dagsorden til generalforsamling 2021.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast og prognoser om fremtidig udvikling ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negativt. Rådfør dig altid med professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.


 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage eller afmelde.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.