• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet


  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00
  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08
Del

Biotek – Trump og godkendelser kan styrke sektoren

Der hersker usikkerhed omkring bioteksektoren, men flere produktgodkendelser kan trække i positiv retning.

De seneste par år har været en rutsjetur for biotekaktierne, når man ser på det brede amerikanske biotekmarked i form af indekset BTK. Sektoren steg efter valget af Trump som amerikansk præsident, faldt tilbage igen og er nu steget med over 10 pct. i februar. Retter man øjnene mod resten af 2017, kan det blive endnu et år med op- og nedture, understreger Claus Henrik Johansen, seniorporteføljerådgiver inden for medicinal og biotek i Danske Bank.

Danske Invest-afdelingen Danske Invest Bioteknologi er en såkaldt passiv investeringsfond – dvs. at investeringerne i fonden er sammensat således, at de følger udviklingen i BTK-indekset. Fonden er steget med over 16 pct. hidtil i 2017.

Claus Henrik Johansen påpeger, at der stadig er mange usikkerheder, når det gælder bioteksektoren, men samtidig er der lyspunkter, der har potentiale til at skabe positiv stemning omkring sektoren.
 
”Resten af 2017 vil sandsynligvis blive præget af udsving og usikkerhed – men dog mest til den positive side,” vurderer Claus Henrik Johansen.
 
Flere godkendelser et godt tegn
Et af lyspunkterne for sektoren er, at 2017 med al sandsynlighed bliver et år, hvor antallet af produktgodkendelser kommer tilbage på trendniveauet på over 30 godkendelser efter kun 16 produktgodkendeler i 2016.
 
”Det er meget vigtigt for bioteksektoren, at der kommer en del produktgodkendelser. Det er med til at understøtte den fremtidige indtjeningsvækst. Produktgodkendelser er blandt de vigtigste fundamentale faktorer, der driver bioteksektoren,” siger Claus Henrik Johansen.
 
”Der ligger mange produkter til godkendelse hos den amerikanske godkendelsesmyndighed inden for lægemidler, FDA, og vi vurderer, at niveauet af godkendte produkter vil ende på niveauet fra 2011 til 2015, hvor der årligt blev godkendt 30-35 produkter,” tilføjer han.
 
2016 var i høj grad præget af det forestående amerikanske valg og bekymring omkring både Trumps og Clintons fremtidige politik. Bekymringen omhandlede især begge kandidaters udtalelser om prisreduktioner på medicin. Umiddelbart efter valget af Donald Trump steg sektoren dog markant - i høj grad trukket af Trumps bebudede skattelettelser. Siden har der været bølgegang i sektoren, men i februar er biotekaktierne kommet tilbage på niveauet efter valget i november.
 
”I den seneste tid har Trump holdt sig i ro i forhold til udtalelser omkring medicinpriser, og den stilhed har gjort, at markedet er kørt op med over 10 pct.,” siger Claus Henrik Johansen. 
 
Trump vil øge tempo på produktgodkendelser
Trump har direkte meldt ud, at han ønsker at øge tempoet på proceduren for produktgodkendelser i FDA, der nu varer cirka et år. Claus Henrik Johansen vurderer, at der er god sandsynlighed for, at Trump vil arbejde for det, og hvis der sker en tidsreduktion, så vil det være et klart positivt skridt for sektoren, vurderer han.  
 
Hvornår der kan komme noget konkret på bane i forhold til hurtigere produktgodkendelser er dog usikkert.
 
”Vi har endnu ikke hørt noget i detaljer. Det forlyder, at der kan komme et udspil i midten af marts,” siger Claus Henrik Johansen.

Helt overordnet vurderer han, at hvis Trump skal have medicinal- og bioteksektoren til at bidrage med rabatter til de statsstøttede sundhedsordninger, så skal der også gives noget i den anden ende.
 
”Men hvad han vil give, og hvad vil han tage, det er der stor usikkerhed omkring,” siger Claus Henrik Johansen. Han vurderer, at man som investor i amerikansk biotek grundet usikkerheden omkring Trump skal være opmærksom på, at markedet sagtens kan falde med 10 pct. på udmeldinger fx fra Trump.
 
”Det er positivt for sektoren, at Trump ønsker at sænke selskabsskatten, men samtidig er der stadig usikkerhed om, hvad der kommer til at ske angående priser inden for medicinalindustrien i forbindelse med statsligt støttede sundhedsordninger,” siger Claus Henrik Johansen og tilføjer at hvis Trump vil tvinge medicinalsektoren til at give større rabat til de statslige sundhedsordninger, så vil det også ramme bioteksektoren.
 
Han vurderer, at prisreduktioner vil blive aktuelle, men er samtidig ikke bekymret for, at der vil blive gennemtvunget ændringer, der kommer til at ændre fundamentalt på grundpillerne for sektoren og den frie prisfastsættelse.

Mere positiv stemning omkring sektoren
Claus Henrik Johansen rejser jævnligt til USA på diverse medicinal- og biotekkonferencer og holder møde med selskabernes ledelser og diverse læger. På verdens største konference inden for medicinal og biotek, JP Morgan Health Care Conference, som blev afholdt i januar, var der generelt en positiv stemning omkring bioteksektoren i forhold til sidste års konference. Ifølge Claus Henrik Johansen skyldtes den mere positive stemning især valget af Trump og udsigten til den lavere selskabsskat, som Trump har bebudet.
 
”Industrien er positiv over for Trump, når man spørger bag lukkede døre. Det, vi har hørt fra vores industrikilder, er, at Trump er meget retorisk, så snart pressen er der, men at han er meget forretningsorienteret, når han møder virksomheder. Der tænker han i løsninger og på, hvad der er det rigtige at gøre for selskaberne, og det er noget, man kan lide som direktør,” siger Claus Henrik Johansen og tilføjer:
 
”Det gør mig fortrøstningsfuld, at Trump tilsyneladende har en god dialog med selskaberne.” 
 
 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du til- og afmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.