Kurser og afkast

Den indre værdi udtrykker den regnskabsmæssige værdi af et investeringsbevis i den enkelte afdeling

Kurser og afkast

Kontakt